pozvite zákazníkov
na virtuálnu prehliadku
vašich priestorov

Virtuálne prehliadky tvoríme už viac ako 10 rokov. V roku 2016 sme sa stali certifikovanou agentúrou Street View | Trusted pre fotografovanie Google Street View firiem na slovenskom trhu. Ak chcete zlepšiť viditeľnosť vašej firmy v najväčšom vyhľadávači na svete, kontaktujte nás už dnes.
Je to jednoduché a rýchle.


virtuálne prehliadky - cenník

Fotografovanie priestoru profesionálnou technikou a úprava fotografií.
Vytvorenie virtuálnej prehliadky. Umiestnenie do Google Maps.

Panorama 360 HD/HDR

fotografovanie S VYSOKýM DYNAMICKýM ROZSAHOM ZO ZEME

Panorama Sky

virtuálna PREHLIADKA 360°Z VýšKY


referencie

Pozrite si ukážky nami realizovaných virtuálnych prehliadok. Symbol vpravo hore zväčší prehliadku na celú obrazovku displeja.

Jazz club Košice

Letná záhradka Košice

Cafeterria Košice

Banco Casino Košice

Banco Casino Bratislava

Kontakt

Telefón: 0911 914 139
Email: pavelbabjak@gmail.com